Conpot
  • vintervei vei snø

Like konkurransevilkår vil styrke rekrutteringen

Allmenngjøring av tariffavtalene for gods- og turbil vil kunne bedre rekrutteringen til transportfagene, og det trengs.

– Under like konkurransevilkår vil transport være en vekstnæring som kan gi norsk ungdom gode og trygge arbeidsplasser i framtida, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet. Han forutsetter da at norske transportselskap i økende grad vil rekruttere norsk arbeidskraft.

Allmenngjøring betyr at tariffavtalens minstelønnssatser lovfestes. Dermed blir det ulovlig å lønne sjåfører dårligere enn norsk minstelønn. Dette omfatter alle som utfører transportoppdrag i Norge, også utenlandske sjåfører. Dermed utlignes mye av lønnsforskjellen mellom utenlandske og norske sjåfører. Følgelig blir det mindre lønnsomt å hyre inn utenlandske transportører med underbetalte sjåfører til å utføre transportoppdrag i Norge, eller kabotasje som det også heter.

Arbeidsledige sjåfører

I februar 2015 var det ifølge NAVs ledighetsstatistikk 2554 arbeidsledige ”førere av transportmidler” i landet som helhet (3,5 prosent). Omtrent halvparten av disse er lastebil – og bussjåfører. Samtidig er det etterspørsel etter yrkessjåfører. Her er det imidlertid distriktsvise forskjeller. Men arbeidsledigheten blant yrkessjåfører må også ses i sammenheng med utenlandske selskapers voksende andel av det norske transportmarkedet.

Litt flere velger transportfag

Svein Furøy peker på at yrkesutdanningen i transportfag har hatt en svak økning de siste årene. Pr 1 mars 2015 var det 3245 søkere til videregående trinn I ”Service og samferdsel”, 647 søkere til videregående trinn II i Transport og logistikk og 352 søkere til læreplass i yrkessjåførfaget. To tredeler av disse har lærekontrakt. Mens mange av de 41 skolene som tilbyr yrkesutdanning i transportfag, har hatt god søkning, har andre vært nødt til å anstrenge seg for å fylle ledige plasser.

– Allmenngjøringen er først og fremst egnet til å sikre utenlandske sjåfører anstendige lønns- og arbeidsvilkår når de arbeider i Norge. Det vil styrke næringens omdømme og det vil bidra til likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske selskaper. Og norske transportører har vist at de kan konkurrere om de får anledning til det. Både gods- og persontransporten vil vokse i åra som kommer. Da trenger vi bedre rekruttering, sier forbundsleder Svein Furøy.

Stikkord: