Conpot
  • Park & Anlegg

Storordre til Østfoldfirmaet Park & Anlegg

Pon Equipment tar markedsandeler i Østfold, sier maskinselger i Østfold Ivar Holth. - Vi har hatt Jack Valleraune og Park og Anlegg som kunde i mange år, men det er ekstra moro med de 10 maskinene vi nå leverer.

Pakken består av 6 beltegravere fra 312EL på 15,7 tonn og opp til 329EL i Heavy Duty High & Wide versjon på ca 34 tonn, 2 stk hjulgravere av den nye M318F, en servicehjullaster 938K og anleggsvalsen CS66B med full GPS og dokumentasjonssystem.

Cat-flåten i Park og Anlegg teller ca 40 maskiner når de siste er levert. Park og Anlegg As er en større regional entreprenør som ble stiftet i 1997 med hovedsete i Sarpsborg og under ledelse av Jack Valleraune. De har 182 ansatte og omsatte i 2014 for snaue 400 millioner kroner.

Tar stort samfunnsanvar

Park & Anlegg tar inn mange lærlinger og de har avtaler med NAV for å bidra til å få flest mulig ut i arbeidslivet selv med manglende skolegang. De har gitt mange muligheter for arbeidsvillige mennesker som liker praktisk arbeid.

DSC_0537

Stort veiprosjekt

Selskapet er hovedentreprenør for det store motorveiprosjektet på Rv22 som ble startet i mai 2013 og som avsluttes desember 2015.

Prosjektet består av 5,5 km ny 4-felts motorvei, 8 gang-og amfibiekulverter, flere gang/sykkelbruer, to limtrebruer og to nye store bruer i betong, hvorav Borgen bru er mest omfattende.

Anleggsjobben her foregår i Nord-Europas største fuglereservat og har driftsbegrensninger i rushtiden på morgen og ettermiddag så det er et krevende prosjekt som krever stor kompetanse innen planlegging, logistikk og gjennomføring.  Kontraktsverdien på Rv22 prosjektet er 446 millioner kroner.

Maskinene

Beltegraver
312EL 15,7 tonn
316EL 18,5 tonn
320EL 23,5 tonn
323EL 25 tonn
324EL 29,5 tonn
329EL HDHW 34 tonn
Hjulgravere
M318F 18,5 tonn
M318F 18,5 tonn
Hjullaster
938K 16 tonn
Anleggsvals
CS68B 12 tonn

DSC_4492

Stikkord: