Conpot

Over 35 000 kontrollerte kjøretøy

Vegvesenets kontroll av dekk og kjetting denne vinteren har resultert i 1665 gebyr, 513 bruksforbud og 18 anmeldelser.

Statens vegvesens kontrollvirksomhet har som mål å få ned tallet på drepte og hardt skadde i trafikken ved å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra vegene. Om vinteren er det dekk og kjettinger som er på agendaen. Så langt har 20 111 motorvogner og 15 217 tilhengere blitt kontrollert i denne vinteren.

oversikt

Tall fra vinterkontrollen denne vinteren. Vintersesongen varer til 1. mai i Nord-Norge, og kontrollørene sjekker dekk og kjettinger så lenge regler og føret krever det.

Av de i overkant 35 000 kjøretøyene som er kontrollert, har det i 18 tilfeller vært så alvorlige mangler at det har ført til politianmeldelse.

– Tallene viser at kontrollørene våre gjør en god jobb for å bedre trafikksikkerheten på norske veger ved å luke ut verstingene, sier avdelingsdirektør Sonja Lindqvist i Statens vegvesen. – Det er klart det er skremmende når vi kommer over vogntog med blankpolerte sommerdekk midt på vinteren, men det er også viktig å huske på at de aller fleste har tingene sine i orden.

Nytt kontrollsystem

Tidligere i år fikk Statens vegvesen et nytt heldigitalt kontrollsystem (VaDIS2) som både sparer tid og gjør det mulig å jobbe mer målrettet i kontrollvirksomheten.

– Vi ser allerede god effekt av nye VaDIS, sier Lindqvist. – Systemet fungerer som det skal og mindre manuelt arbeid har gjort det mulig for oss å kontrollere flere kjøretøy per kontroll enn tidligere.

Nye vinterdekkregler

1. januar kom det strengere regler til vinterdekk på tunge kjøretøy. Vinterdekkpåbudet fra i fjor ble utvidet til å gjelde alle aksler, både på motorvogn og tilhenger.

– Vi ser at rundt 2 % av de kontrollerte tilhengerne etter nyttår mangler merkede vinterdekk, sier Lindqvist. – Det tyder på at påbudet har effekt og at mange kontroller og strengere regler bidrar til økt trafikksikkerhet på norske veger.

I tillegg til vinterdekk sjekker kontrollørene at kjettinger og mønsterdybde er i orden og at dekkene ellers er egnet for føret.

Stikkord: