Conpot

OBOS fusjonerer med Ålesund boligbyggelag

Under OBOS’ generalforsamling i Oslo 20. april ble det enstemmig vedtatt fusjon mellom ÅBO og OBOS. Fusjonen vil etter planen bli gjennomført pr. 1. oktober 2015.

Ålesund blir et regionskontor i OBOS-konsernet.

– Fusjonen vil styrke boligsamvirkets rolle på nordvestlandet. Nå kan vi med enda større kraft fortsette det gode arbeidet Ålesund Boligbyggelag har gjort i en region med en positiv utvikling. Her er det store muligheter for en organisasjon som OBOS innenfor både boligutvikling, næringseiendom og bankvirksomhet, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Administrerende direktør i ÅBO, Finn Dyb-Sandnes er enig:

– Vi er svært glade for å få samarbeide med de beste i landet, både når det gjelder tjenester til medlemmer, boligselskaper og ikke minst vårt hovedformål; å skaffe boliger til våre medlemmer.

Skal vi som boligbyggelag tilby tjenester av høy kvalitet i fremtiden, må våre medlemmer kunne stole på at vi har kompetanse, systemer og kapital som er nødvendig – noe vi mener OBOS vil kunne tilføre oss.

Samtidig skal ÅBO være til å kjenne igjen. Vi skal være en nær og tilgjengelig tjenesteyter og rådgiver for medlemslag og andre i vårt område som før. Med OBOS i ryggen vil vi i tillegg bli styrket med ressurser og muligheter til å tjene medlemslagenes og medlemmenes interesser med forbedrede og fremtidsrettede tjenester og fordeler, sier administrerende direktør i ÅBO, Finn Dyb-Sandnes.

Medlemmene og kundene i fokus

ÅBO er eid av sine 6000 medlemmer og disse har svært ulike ønsker og behov for tjenester. Mange av medlemmene bor i de 3000 boligene som ÅBO forvalter for kundene, men like mange er medlemmer på bakgrunn av forkjøpsrett og de øvrige medlemsfordelene.

Alle eksisterende medlemmer i ÅBO vil bli medlemmer i OBOS som følge av fusjonen.

Etter fusjonen vil medlemmer i ÅBO ha forkjøpsrett til samtlige OBOS-boliger over hele landet, mer enn 87 000 boliger totalt. I tillegg kommer en lang rekke tilbud innen bygg, bolig, kultur og fritid – både i Ålesund og i resten av landet.

Stikkord: