Conpot
  • Vestfold betong

Produksjonen i gang hos Vestfold Betong AS

Selskapet som ble registrert i februar i fjor har det siste året jobbet med oppbygging av fabrikken og er nå klare til å serve markedet i Vestfold og omegn med ferdigbetong.

Vestfold Betong startet i dag opp produksjonen på sin nye fabrikk på Borgeskogen industriområde i Stokke. Daglig leder Dag Askeland er svært optimistisk med tanke på markedet i regionen og trekker frem den sentrale beliggenheten som et fortrinn.

– Fra fabrikken på Borgeskogen har vi maks 45 minutters kjøreavstand uansett hvor i Vestfold leveransen går. Transportdelen av verdikjeden er svært viktig, og det er ingen tvil om at nettopp vår beliggenhet bidrar til å gi oss et konkurransefortrinn både hva gjelder økonomi og leveringstid. Aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen i fylket er stor og det er grunn til å tro at byggeaktiviteten øker ytterligere de neste årene, uttaler daglig leder Dag Askeland.

Selskapet har en tydelig strategi på å levere kvalitet og skal stå for punktlighet på alle leveranser. Askeland er klar på at Vestfold Betong som en ny aktør i regionen må ha en tydelig profil samt yte det lille ekstra overfor kundene.

Relasjoner

– Vi må skape gode relasjoner til kundene våre og da er kvalitet og service helt sentralt. God kommunikasjon handler mye om å ta kundene på alvor, i tillegg bidrar det til å eliminere usikkerhet og misforståelser. Dette gjelder fra vi mottar en bestilling til hvordan våre sjåfører møter og bistår kundene på byggeplassen, forteller Askeland.

Lang erfaring

Vestfold Betong eies av NOBI Norsk Betongindustri AS og Hokksund Betong AS – begge aktører med lang erfaring i bransjen. Styreleder Karl Magne Sæland er klar på at eierne har et langsiktig perspektiv med denne satsingen og at Vestfold Betong opplever åpenbare fordeler med tunge eiere i ryggen.

– Erfaringen og kompetansen våre eiere bringer med seg er av stor verdi for oss. I tillegg til gode leverandøravtaler og faglig nettverk vil vi nyte godt av avtalen vi har med Hokksund Betong hvor de har ansvaret for betongtransporten. Det å ha så sterke fagmiljøer å spille på er avgjørende for deler av etableringen og den fremdriften vi har opplevd til nå, avslutter Sæland.

Stikkord: