Conpot
  • vintervei vei snø

Tommel opp for statens nye veiselskap

Representanter for bilister og byggebransjen likte det de hørte da samarbeidspartiene la 130 milliarder kroner i potten til et nytt og statlig veiselskap.

Pengene kommer fra statlige overføringer og bompenger. For det skal det nye selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju veiprosjekter de neste 20 årene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NTB at det nye selskapet vil kunne forholde seg til finansiering som strekker seg over flere år – noe som vil gi helt andre muligheter til effektiv planlegging og drift enn hva som er tilfellet for Statens veivesen.

– Vi har brutt noen av barrierene med årlige budsjettbevilgninger, sier han.

– Litt stusslig

Det største opposisjonspartiet reagerer på lanseringen med en porsjon undring.

– Mye som tyder på at Statens vegvesen kunne gjort det samme som beskrives for det nye selskapet, blant annet med prosjektstyring som vi allerede har i dag. Jeg syns dette blir litt stusslig, sier Ingvild Kjerkol som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Heller ikke argumentet om forutsigbarhet slår an.

– Det nye selskapet skal få garantier fra staten gjennom årlige fullmakter. Det høres ut som slik det er i dag, sier hun.

– Historisk

Bilistorganisasjonen NAF og Byggenæringens Landsforening (BNL) har begge lansert modeller som ligner den Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF presenterte i vandrehallen i Stortinget tirsdag.

– Vår næring har i veldig mange år etterlyst større forutsigbarhet. Det vil øke kapasiteten, heve kompetansen og gjøre det mulig å utnytte ressursene på en bedre måte, sier administrerende BNL-direktør Jon Sandnes til NTB.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF har bare en innvending, hun skulle ønsket at satsingen var enda større.

– En historisk dag for norsk samferdsel. Vi er veldig begeistret, sier hun til NTB.

Sju strekninger

Lederen av transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H) sier at norsk veibygging nå går fra stykkevis og delt til langsiktig og helt.

Prosjektene som selskapet skal starte med, og gjennomføre innen 20 år til en samlet kostnad av 130 milliarder kroner, er E39 Lyngdal – Ålgård, E18/E39 Kristiansand – Lyngdal, E18 Langangen – Grimstad, E6 Kolomoen – Moelv, E6 Moelv – Ensby, E6 Ulsberg – Melhus og E6 Ranheim – Åsen.

Venstres samferdselspolitiske talsmann Abid Raja sier tog og sykkel fortsatt skal prioriteres, og at Statens vegvesen fortsatt skal være statens viktigste veibygger.

KrFs Hans Fredrik Grøvan mener at forutsigbarheten som det nye selskapet skal nyte godt av, vil være «første skritt mot et mer moderne og sammenhengende veinett».

Stikkord: