Conpot
  • vei veibygging

Bedre og billigere veier med nytt selskap

Regjeringen lanserer tirsdag et nytt veiselskap, som skal sørge for at veiutbygging i Norge blir bedre planlagt, billigere og mer effektivt gjennomført.

Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister

– Hensikten er å framskynde veibyggingen og fjerne bommer, sa Solvik-Olsen

Regjeringen, med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen, og støttepartiene inviterer til pressekonferanse i Stortinget tirsdag formiddag, ifølge en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe.

Der vil de lansere det nye veiselskapet som skal sette ut i livet Høyres og Fremskrittspartiets kongstanke om offentlig-privat samarbeid (OPS) i veisektoren, ifølge NRK.

Vil fremskynde veibygging og fjerne bompenger

– Hensikten er å framskynde veibyggingen og fjerne bommer, sa Solvik-Olsen til NTB under et intervju i fjor om mulighetene for på etablere selskaper som skal drive med planlegging og utbygging av vei og jernbane.

Veiselskapet får ansvar for å planlegge enkeltprosjekter, men også lengre veistrekninger. OPS innebærer at private selskaper står ansvarlig for å få på plass finansiering, gjennomføre utbygging og vedlikeholde veiprosjekter. Staten er ansvarlig for å nedbetale gjelden når prosjektene er ferdigstilt.

Tre bomselskaper

Regjeringen har også en ambisjon om å redusere antall bomselskaper kraftig, fra dagens 80 til 3. Det er ment å skulle enten gi mindre byråkrati og administrasjon, og dermed enten lavere bomsatser eller raskere nedbetaling av veiene. (©NTB)

Stikkord: