Torsdag 18. desember undertegnet Tine SA og Norsk Scania AS avtale på levering av nye transportenheter. Bilene skal benyttes til utkjøring av ferdigvarer fra Tines anlegg i hele Norge. Noen spesifiseres for å settes inn i kjøring av produkter mellom Tines lager.

Leveransen vil gi Tine et stort miljøløft i sin transport. Lokale utslipp fra 100 nye Euro 6-biler utgjør til sammen mindre en 12 objekter av forrige generasjon Euro 5, som nå skiftes ut.
– Det er gledelig å se at ny teknologi som innføres reduserer miljøbelastningen fra våre produkter og bidrar i positiv retning, sier administrerende direktør, Frode Neteland om leveransen.

Tine etterlyser biostasjoner

– For at Tine skal nå sitt klimamål må transportvirksomheten bidra med en betydelig andel av reduksjonen. En tilstrekkelig reduksjon av utslippene fra transport krever økt effektivisering og utnyttelse av transportflåten samt bruk av mer klimavennlig drivstoff. Hvis drivstoffleverandører bidrar med flere fyllestasjoner, så skal vi i Tine bidra med flere biler som kan gå på klimavennlig drivstoff, sier konserndirektør for Tine Logistikk, Aniela Gjøs. Hun tilføyer at Tine er i ferd med å kjøpe flere titalls biler fra Scania som vil benytte biodrivstoff.
– Vi ønsker en kombinasjon av biler som går på ulike former for klimavennlig drivstoff, enten det er biogass, biodiesel eller andre løsninger. Bilene vil først og fremst gå i de store byene der tilgangen på biodrivstoff er noe mindre begrenset.

Forurenser mindre lokalt

Innkjøpet er en del av et større løft der Tines styre har satt av godt over 100 millioner kroner til å fornye Tines bilpark, der altså mange vil gå på biodrivstoff. De nye bilene vil også ha lavere utslipp av partikler, og på den måten forurense lokalmiljøet mindre.

– Våre biler er på veien hver eneste dag i hele Norge for å bringe produkter basert på verdens fineste råvare til forbrukere over hele landet. Tine vil etter hvert kunne utvide vår satsing på biodiesel, også utenfor de store byene, gitt at det blir bedre tilgang på biodrivstoff, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine.

For å nå ut til alle kunder i hele Norge bruker Tine en rekke underleverandører av transporttjenester over hele landet.

– En bredere tilgang på pumpestasjoner vil gjøre det lettere også for våre underleverandører å motiveres til å gå over til mer klimavennlig drivstoff, sier Malm.

Leveransen består av Scania-lastebiler, inkludert vekselskap og tilhengere. Nærmere bestemt korte og lange skapbiler, trekkbiler, samt containerbiler. Motoreffekt varierer fra 280 til 490 hestekrefter. Første bil forventes levert i løpet av april, og alt materiell skal være levert i løpet av 2015.

– Jeg ser dette som en meget god bekreftelse på at våre distribusjonsbiler virkelig er konkurransedyktige og lever opp til kundens forventninger, sier salgsdirektør last, Roy Dalen og tilføyer at alle bilene vil ha Scanias mest omfattende serviceavtale, “gull”. Dette innebærer at Scanias lokale verksteder vil ta vare på både bil og påbygg.

Scanias trådløse kommunikasjonsverktøy mot kjøretøyet, “Communikator”, er standard på samtlige biler. Inkludert i serviceavtalen får Tines bilansvarlige tilgang til en unik portal slik at de enkelt kan følge opp deres nye materiell. Systemet gir TINE nyttige driftsdata direkte, og ferske miljørapporter. Communikatoren gir også mulighet for å optimalisere kommunikasjonen mellom verksted og bilansvarlig, slik at ståtid kan minimeres.

Norsk Scania er stolte av å levere komplette biler med påbygg, skap, kjølemaskin og bakløfter – samt vedlikeholder materiellet under hele dens driftstid.

Leave a comment