Conpot

Historisk sterkt boligsalg for Veidekke

Veidekke solgte totalt 462 boliger i første kvartal 2015. Salget har vært meget godt i både Norge og Sverige.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling etter 1. kvartal 2015 er høy i både Norge og Sverige med godt salg og flere boliger i produksjon. Totalt ble det solgt 462 boliger til en verdi av 1,69 milliarder kroner. Dette er det sterkeste boligsalget samlet for Veidekkekonsernet i et enkeltkvartal.

I Norge er det Østlandet som har den høyeste aktiviteten, men også i Trondheim og Kristiansand er salget godt. I Sverige er aktiviteten høy i alle våre satsingsområder, Gøteborg, Skåne og Stor-Stockholm.

– Vi har lykkes godt med alle våre nye prosjekter i både Norge og Sverige, og salget er nå svært godt. Det betyr at vi fremover vil starte byggingen av flere nye prosjekter. Sverige har fortsatt å øke boligsalget med Stockholm som det viktigste markedet. Etter flere kvartaler med lavere aktivitet i Norge, gir økt salg grunnlag for flere boliger i produksjon de kommende kvartalene, sier konsernsjef Arne Giske.

Antallet boliger i produksjon er 1 499, hvorav Veidekkes andel er 1 237. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2014 var 1 586 hvorav Veidekkes andel var 1 175. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 81 % (73 %). Samlet salgsverdi i kvartalet var 1,69 milliarder kroner, og Veidekkes andel var 1,16 milliarder kroner.

Boligsalget 1. kvartal brutto (1)
2015 (2014)
Veidekkes andel av salg 1. kvartal netto (2)
2015 (2014)
Norge 244 (68) 128 (42)
Sverige 218 (62) 217 (58)
Totalt 462 (130) 345 (100)

 

Stikkord: