Conpot

Uvanlig utfordring på Svalbard

På Svalbard møter man noen ganger utfordringer man ikke har andre plasser. I denne videoen får vi se en doser som flytter en lastebil på slede over snøen