Conpot

Peab med nytt oppdrag for Statnett

Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Statnett å utføre grunn- og byggearbeider for ca. 100 MNOK på tre transformatorstasjoner i Nord-Trøndelag og Nordland.

Peab Anlegg skal utføre grunn- og byggearbeider på Nedre Røssåga trafostasjon og Trofors trafostasjon i Nordland, og Tunnsjødal trafostasjon i Nord-Trøndelag. Peab har nylig ferdigstilt grunnarbeider ved Kvandal trafostasjon i Nordland, og distriktssjef Olle Eurenius er glad for at entreprenøren nå kan gå i gang med nye arbeider for Statnett.

− Statnett er en solid og sikker aktør innenfor kraftmarkedet, og en kunde vi ønsker å ha en langsiktig relasjon til, og, sier Olle Eurenius i Peab Anlegg.

Ekstra strenge sikkerhetskrav

Trafostasjonene skal være i drift under byggetiden, så det er stort fokus på sikkerheten i prosjektet.

− Alle som skal jobbe på anleggene må ha gjennomført sikkerhetskurs. I tillegg er det satt ekstra strenge HMS-krav, og en egen sikkerhetsleder fra Statnett vil være på plass når vi utfører arbeidene, forteller distriktssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.

Stabil strømforsyning

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Arbeidene ved trafostasjonene er en del av Statnetts mål om å stabil strømforsyning til Midt-Norge. Overføringskapasiteten i sentralnettet skal økes, og i den forbindelse gjennomføres spenningsoppgradering av ledningsforbindelsen Nedre Røssåga-Trofors-Tunnsjødal.

Stikkord: