Conpot
  • Asfaltkontrakter lemminkäinen

Lemminkäinen billigst på 29 asfaltkontrakter

Den siste av Statens Vegvesens anbudsåpninger våren 2015, viser at Lemminkäinen Norge tilbyr den laveste prisen på 29 asfaltkontrakter.

– Vi må avvente kontrollregning og kontraktsignering før vi kan konkludere, men skulle dette bli utfallet tegner det til å bli en travel asfaltsesong for Lemminkäinen Norge. Anbudsrunden har i år som tidligere vært spennende og preget av tøff konkurranse. Nå ser alle i selskapet fram til at sesongen starter for fullt, og vi igjen kan komme oss ut på veien, sier Viseadministrerende direktør Hans Jørgen Sundby, i Lemminkäinen Norge.

Lemminkäinen Norge har levert laveste anbud på åtte kontrakter i sør, seks kontrakter i øst, 13 kontrakter i vest og to i nord etter at siste anbudsåpning for asfaltkontrakter på riks- og fylkesveier er gjennomført. Statens Vegvesen skal nå kontrollregne anbudene før kontraktene eventuelt inngås.

Legger ære i god asfalt

– Vedlikeholdsarbeid på riks- og fylkesveinettet er viktig og må hele tiden jobbes med for å sikre en god standard. Når Lemminkäinen asfalterer benytter vi moderne utstyr og teknikker som sikrer et jevnt, solid og holdbart asfaltdekke. Våre asfaltlag legger asfalt med stor faglig stolthet, og er glade for å kunne bidra til trygge og gode veier for alle som ferdes i områdene vi asfalterer, sier Administrerende direktør Jan Øyri, i Lemminkäinen Norge.

Lemminkäinen Norge gjennomførte i 2014 endringer i sin organisering av asfaltvirksomheten.
– Tettere bånd mellom linje og ledelse, samt effektivisering og strømlinjeforming av drift, er stikkord for den nye organiseringen, heter det i en melding fra selskapet.

Tidlig oppstart

– Lemminkäinen Norge anno 2015 er et fremoverlent selskap, med dyktige fagfolk, god organisering og et sterkt ønske om å levere kvalitet til kundene våre. Takket være en mild vinter, har utleggere og asfaltlagene i Region Vest vært på veien også i starten av året. Vi er derfor godt i gang, og gleder oss til fortsettelsen, sier Øyri.

Stikkord: