I skipsfarten i Norge ble det transportert 1,7 millioner tonn gods i containere i 3. kvartal 2014, dette utgjør 10,5 prosent mer enn samme kvartal i 2013. Gjennomsnittlig godsmengde per container var 12,5 tonn i 3. kvartal 2014, mens den i tilsvarende kvartal i 2013 var 11,9 tonn. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Fra 2012 til 2013 økte godsmengden på jernbane med 3,8 prosent.

Daglig leder Arne Vold er meget fornøyd med utviklingen.

– Containere får stadig flere bruksområder, og etterspørselen er økende. Trendene er i stadig utvikling, og vi ser at flere er på jakt etter skreddersydde løsninger, forteller han.

Depotsjef Terje Lundberg manøvrerer containere i alle størrelser.

Tilpasses

CTV har siden 1980 drevet med salg og utleie av transport og lagercontainere og har i dag depot på Tiller. Entreprenører, bygghandelen og en stor andel av handelsnæringen er blant selskapets kundemasse.

Trygg oppbevaring: Baksiden av NTNU prydes av flere containere som holder avfall på plass. 

– Fleksibilitet er viktig, og vi leverer etter kundenes behov. Flere er på jakt etter containere med reolsystem til blant annet dekkhotell. Byggeplasser har høyt fokus på sikkerhet og ønsker spesiallagde HMS-containere med komplett førstehjelpsutstyr.

Vi leverer også isolerte containere med innlagt strøm. Mulighetene er mange og fornøyde kunder er en forutsetning. For oss er pålitelighet, leveringsdyktighet og service en selvfølge, og ikke minst riktig løsning til riktig pris, legger han til.

Nye restriksjoner

Universitetet NTNU i Trondheim opplevde flere utfordringer knyttet til avfallshåndtering og HMS. I 2013 bestilte de flere containere fra CTV til oppbevaring av søppeldunker. Ragnar Hellan hos Transportavdelingen ved NTNU mener løsningen har fungert bra.

– Vi kommer stadig nærmere målet om å fremstå som et grønt universitet. Brannsikkerheten er forbedret og containerne låses i takt med stengetider. Lagercontainere har gitt oss mer kontroll på avfallet, sier han.

Massiv lagerbeholdning

CTV er i dag det eneste containerdepot med fullt sortiment for salg og utleie, samt administrasjon i Trøndelag.

Alle containere, inkludert kontor/mannskaps- og sanitærcontainere, kommer fra velrennomerte leverandører i Europa og Asia. Her selges også brukte containere i alle prisklasser.

– Vi har gode samarbeidsavtaler på frakt, og kan tilby levering av containere i hele regionen Trøndelag og nordover. Vi etterstreber å ha alle størrelser fra 6’- 40’ på lager til enhver tid.

– Folk flest i dag vil ikke vente, men forventer at vi leverer en total service. Det skal vi fortsette med, sier Vold.

God sikkerhet: Containerne er utstyrt med rampe og lås.

 

Leave a comment