Conpot

SSAB selger virksomheter i Norden

Med godkjenning fra EU-kommisjonen, selger nå SSAB Naantali stålservicesenter i Finland, Halmstad stålsenter i Sverige, samt 50 prosent av aksjene i Norsk Stål Tynnplater AS, til Tata Steel, Europa.

14. juli i fjor fikk SSAB godkjenning fra EU-kommisjonen for sammenslåingen av SSAB og Rautaruukki. Godkjenningen var betinget av en forpliktelse fra SSAB å selge følgende eiendeler innenfor det som da var selskapets nordiske ståldistribusjonsnettverk og finske entreprenørvirksomhet:

  • Ett stålservicesenter i Sverige (Halmstad)
  • Ett stålservicesenter i Finland (Nantalli)
  • Tibnor Oy i Finland (et heleid datterselskap av Tibnor AB)
  • Plannja Oy i Finland (et heleid datterselskap av Plannja AB).
  • 50 % eierandel i Norsk Stål AS
  • 50 % eierandel i Norsk Stål Tynnplater AS

Liten effekt på resultater

Med salget av stålsentrene i Naantali og Halmstad, samt aksjene i Norsk Stål Tynnplater, er betingelsene nå oppfylt, og SSAB har mottatt godkjenning fra EU-kommisjonen om at alle kravene er godkjent. Salgene er likevel fortsatt gjenstand for godkjenning av nasjonale konkurransemyndigheter. Salget har kun en begrenset effekt på SSAB sine finansielle resultater.

Som resultat av salget, vil Tata Steel sitt eierskap i NST øke fra det nåværende 50 % til 100 %.

Det er 70 ansatte i stålservicesenteret i Naantali, 61 ved senteret i Halmstad, og 50 i NST. De ansatte vil alle fortsette i sine stillinger uten endringer i ansettelsesvilkår.

Aktive salgs- og avhendingsprosesser vil ikke påvirke tidligere kommunisert potensiale for synergi eller industriell logikk som ligger bak sammenslåingen av SSAB og Rautaruukki.