Conpot
  • Lemminkäinen Anlegg - Foto av Tomas Moss, icu.no

Lemminkäinen vant anleggskontrakt i Harstad

Lemminkäinens anleggsvirksomhet har fått tilslaget på det første, store prosjektet i Harstadpakken i Troms. Arbeidene ved Kanebogenkrysset starter i april 2015, og skal stå ferdig sommeren 2016.

– Vi er svært glade for å ha signert denne strategisk viktige kontrakten med Statens Vegvesen, og vi ser fram til å starte arbeidet, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge.

Som en følge av økende trafikk i Harstad, og mange steder dårlig kapasitet på veisystemet, har Statens Vegvesen anbefalt en rekke tiltak som er samlet i det som kalles Harstadpakken.

Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Delprosjektet ved Kanebogenkrysset er det første, og det største prosjektet i Harstadpakken. Kontrakten omfatter utvidelse av eksisterende vei, bygging av to rundkjøringer og tilrettelegging for gående og syklende ved blant annet bygging av en 40 meter lang tunnel.

– Vi er glade for å kunne ta del i styrkingen av infrastrukturen i Harstad-området, og bidra til å gjøre hverdagen bedre og tryggere for både gående, syklende og bilister, sier Andreassen.

Laveste anbud

Lemminkäinen Norge leverte laveste anbud av totalt fem entreprenører som konkurrerte om kontrakten.

– Det er tøff konkurranse, og slik skal det være. Vår konkurransedyktighet, i kombinasjon med vår lange erfaring og dyktige fagfolk, posisjonerer oss godt for prosjekter dette. Vi stiller strenge krav til oss selv og våre underentreprenører, og skal gjennomføre oppdraget i samspill med både naboer og trafikanter, sier Andreassen.

Lemminkäinens anleggsvirksomhet vant kontrakten med sitt anbud på om lag 116 millioner kroner.

Stikkord: