Conpot

Peab rehabiliterer Smestadtunnelen i Oslo

Statens vegvesen valgte Peab Anlegg som totalentreprenør for oppgradering og brannsikring av Smestadtunnelen i Oslo. Kontrakten har en verdi på 130 MNOK eks. mva.

− Vi er stolte over å vinne dette oppdraget i tøff konkurranse med andre tilbydere. Jeg er spesielt fornøyd med at vi fikk god score på myke verdier, som for eksempel våre medarbeideres erfaring og kompetanse. Samtidig fikk vi med oss profesjonelle samarbeidspartnere i tilbudet, som bidro til at vi klarte å være billigst, sier distriktssjef Ivar Roland i Peab Anlegg.

I løpet av ett års byggetid skal Peab utføre rehabilitering av betong og kjørebaner i tunnelen. Det skal gjennomføres brannbeskyttelse i tunnelen, tekniske rom skal utbedres, elektronisk utstyr skiftes ut. Det skal også på plass en renseløsning av drensvann.

− For oss blir det først og fremst viktig å lage en god plan for gjennomføringen, og etablere et tett samarbeid med byggherren og underentreprenører. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen. Dette er et veldig spennende oppdrag for Peab, sier prosjektleder Karin Dalberg i Peab Anlegg.

Prosjektet har oppstart i starten av mai. Da starter byggingen av midlertidige busstrase på sidene av tunnelen. Dette skal sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken i anleggsperioden. Deretter starter rehabiliteringen av selve tunnelen. I hele byggeperioden vil trafikken i begge retninger bli sluset gjennom ett av tunnelløpene, mens det andre rehabiliteres.

− Vi er svært fornøyd med å ha fått med Peab på laget. Nå er vi klare for å komme i gang med videre planlegging, og ser frem til et godt samarbeid sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hilde Ulvik og Ivar Roland

Stikkord: