Conpot

Norconsult og Asplan Viak vant InterCity-kontrakt

På oppdrag fra Jernbaneverket har Norconsult og Asplan Viak fått rådgiverkontrakten for InterCity-strekningen (IC) Tønsberg – Larvik og Skien – Porsgrunn, på Vestfoldbanen.

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Målet er at banen skal være fullt utbygd til Porsgrunn innen 2030. IC Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien er et stort prosjekt som omhandler planlegging av omtrent 50 km med ny jernbane og en rekke stasjoner og knutepunkter som Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Fra før av jobber Norconsult med flere andre parseller på Vestfoldbanen: Drammen-Kobbervikdalen, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn.

Norconsult er kontraktsansvarlig, og oppdraget vil bli utført i et tett samarbeid mellom Norconsult og Asplan Viak, sammen med øvrige underleverandører.

Oppdragsleder er prosjektdirektør Terje B. Grennes fra Norconsult.

– Jeg gleder meg til å komme i gang! Dette er den mest utfordrende strekningen å planlegge i hele IC-området, sier Grennes. Han refererer da blant annet til at banen skal føres gjennom flere byer og man skal planlegge med senketunnel ut fra Tønsberg.

Administrerende direktør i Norconsult Per Kristian Jacobsen er svært fornøyd. «Dette er et stort, langsiktig og svært spennende prosjekt hvor vi vil får bruk for hele vårt tverrfaglige jernbanemiljø. Samtidig får vi muligheten til å utvikle kompetanse og relasjoner gjennom et tett samarbeid med Asplan Viak».

Administrerende direktør Øyvind Mork i Asplan Viak er samstemt. «Oppgaven er stor og utfordrende og prosjektet er viktig for en bærekraftig utvikling av transportløsningene og samfunnet»

Vi ser frem til et godt samarbeid med Jernbaneverket i mange år på et morsomt og faglig utfordrende prosjekt.

– I så store oppdrag som dette vil vi utvikle og bygge kompetanse over mange år. Det som synes som en barriere i dag kan bli en styrke i fremtiden, mener Randi Svånå i Asplan Viak som skal jobbe med oppdrag for Vestfoldbanen.

Stikkord: