Conpot
 • Byggeskikkspris 2015

Seks bygg konkurrerer om Statens Byggeskikkpris 2015

Seks av de 76 nominerte byggene er med til den avsluttende runden. – Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.

De nominerte byggene er Stormen teater, konserthus og bibliotek i Bodø, Rabothytta på Okstindan i Hemnes, Rindal skimuseum, Høgskolen i Bergen, Kongensgate 1 i Oslo, og Torshovdalen boligområde i Oslo. Se utfyllende liste til slutt i denne artikkelen.

– Vi registrerer en økning i antall innmeldte bygg sammenlignet med i fjor, og det er svært gledelig å se at de innmeldte byggene både har god geografisk spredning, og god spredning mellom de ulike kategoriene.

Juryen har vært gjennom to runder for å komme fram til de seks nominerte byggene, og jurylederen framhever at det er et smalt nåløye å komme gjennom. – Byggene som går videre skal være forbilledlige, ha god arkitektonisk utforming og samtidig oppfylle kvaliteter innenfor miljø, energi og universell utforming.

I april reiser juryen på befaring til de nominerte byggene. Prisutdelingen finner sted i Oslo 16. juni.

Statens byggeskikkpris

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen.

Kulturbygg:

Stormen teater, konserthus og bibliotek, Bodø kommune

 • Arkitekt: DRDH Architects London
 • Byggherre: Bodø kommune
 • Byggeår: 2014

Rindal Skimuseum, Rindal kommune

 • Arkitekt: Siv arkitekt Inger Anne Landsem og Pir 2 AS
 • Byggherre: Rindal kommune og Nord-Møre Museum
 • Byggeår: 2014

Hytter/ Fritidsboliger:

Rabothytta, Okstindan Hemnes kommune

 • Arkitekt: Jarmund / Vigsnæs Arkitekter MNAL
 • Byggherre: Hemnes Turistforening
 • Byggeår: 2014

Skoler/undervisningsbygg:

Høgskolen i Bergen, Bergen kommune

 • Arkitekt: Hlm arkitektur /Cubo arkitekter
 • Byggherre: Statsbygg
 • Byggeår: 2010 – 2014

Næringsbygg:

Kongens Gate 1, Oslo kommune

 • Arkitekt: Asplan Viak Oslo
 • Byggherre: Kongens gate 1 AS
 • Byggeår: 2014 (1625-1920)

Boligområder:

Torshovdalen, Oslo kommune

 • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
 • Byggherre: Backe Prosjekt og Mallin Eiendom
 • Byggeår: 2014

Stikkord: