Conpot

Samlet for allmenngjøring

Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med sjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet om allmenngjøring. NHO Transport følger NLF i sitt høringssvar til departementet.

– Dette er en meget positivt utvikling i saken, og legger et godt grunnlag for det framtidige samarbeidet rundt kontroll og implementering av kravet dersom tariffnemda går for kravet, sier Svein Furøy, Leder for Yrkestrafikkforbundet (YTF).

I dag offentliggjorde NHO Transport sitt høringssvar på sine nettsider der de går for YTF sitt allmenngjøringskrav når det gjelder transport internt i Norge. Tidligere har også Norges Lastebileier-Forbund valgt å støtte kravet.

Venter på avgjørelse

– Nå er høringsfristen gått ut og vi venter i spenning på nemdas avgjørelse, og vi er positiv til utfallet når både arbeidsgiverne og arbeidstakere står sammen, forklarer Furøy

Allmenngjøring innebærer at tariffvilkårene i gods- og turbuss-sektoren, vil gjelde alle i næringen, og at det blir ulovlig å dumpe lønningene under tariffnivå.

– Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har et stort ansvar for å komme sammen for å finne løsninger, og ta ansvar for at en allmenngjøring iverksettes på best mulig måte, sier Furøy.

Stikkord: