Conpot

Kjøper 50 % av Halaas Trafikkskole AS

Transportkompetanse Haugesund AS overtar 50 % av aksjene i Halaas Trafikkskole AS. Begge selskapene driver blant annet med førerkortopplæring og etterutdanning for sjåfører på tungbil

Trond Rasmussen

– Dette et viktig strategisk valg som sikrer skolen og som gjør skolen til den fremste kompetanseleverandøren til gods- og anleggsbransjen på Nordmøre, sier Trond Fjellgård Rasmussen

Bakgrunnen for samarbeidet er en del av Transportkompetanse Haugesund AS sin strategi i forhold til sin nasjonale satsning på førerkort, i tillegg til å være den foretrukne kompetanseleverandøren i Norge.

Halaas Trafikkskole AS er eid av Trond Fjellgård Rasmussen, som fortsatt skal være aktivt med i driften av skolen. Skolen har sitt kontor i Kristiansund og fortsetter driften under samme navn, og skal drive med de samme tjenestene som tidligere.

Strategisk riktig

– For Halaas Trafikkskole AS er dette et viktig strategisk valg som sikrer skolen og som gjør skolen til den fremste kompetanseleverandøren til gods- og anleggsbransjen på Nordmøre og viderefører lokal kursvirksomhet med en tydelig nærhet til bransjen, sier Trond Fjellgård Rasmussen i en kommentar.

Forsterker posisjonen

Daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus er overbevist om at beslutningen er riktig;

– For Transportkompetanse har det vært viktig å styrke sin posisjon i et område hvor Halaas Trafikkskole har levert førsteklasses tilbud og kursvirksomhet. Dette gjør at Transportkompetanse forsterker sin ledende posisjon som kompetanseleverandør til Norske transport, entreprenør og logistikkbedrifter, avslutter Svein Ove Vetrhus.