Conpot

Bygningsmassen øker i over 400 kommuner

Netto økte bygningsmassen med over 32 000 bygninger i 2014. Imidlertid kommer over halvparten av veksten fra flere garasjer. 406 kommuner hadde økning i antall bygninger. Dette kommer frem i en ny rapport fra SSB.no

1. januar 2015 var det registrert nesten 4,1 millioner bygninger i Norge. Antall bygninger økte netto med nesten 0,8 prosent gjennom 2014.

Det legges til at dette er den laveste veksten, siden man startet målingen i 1997.

Hva endringene skyldes

Endringer i bygningsmassen skyldes både nybygg, rivning og endret bygningsbruk.

Rundt 13 500 bygninger fikk endret bygningstype i 2014.

Cirka 52 800 bygninger som var registrert per 1.1.2015 var ikke satt opp 1.1.2014.

I motsatt ende var det rundt 20 700 bygninger registrert per 1.1.2014, som ikke lenger var registrert per 1.1.2015.

Stadig nedgang i antall landbruksbygg

Også i 2015 har landbruksbygninger en netto nedgang på landsbasis. Dette er den eneste større gruppen av bygninger hvor dette skjer.

Stikkord: