Organisasjonen la tirsdag fram sin kvartalsrapport , som peker på flere økonomiske svakhetstrekk. Oljeprisfallet har gitt ringvirkninger, og fastlandsbedriftene gjør få nye investeringer.

– Det er nå tydelig at norsk økonomi er på vei inn i en veldig svak konjunkturfase, sa avdelingsdirektør Dag Aarnes da rapporten ble lagt fram.

Tall som NHO har hentet inn fra 2.500 medlemsbedrifter, viser at 24 vil redusere sine investeringer i andre halvår i 2015. 11 prosent regner med å øke investeringene, mens resten vil holde dem uendret.

– Øker faren for krakk

Voksende offentlige investeringer, høyere eksport og høy aktivitet i boligmarkedet bidrar til økonomisk veskt. Men utviklingen i boligmarkedet er også en kilde til bekymring.

– Jo lenger dette varer, jo mer øker faren for et boligpriskrakk, mener Aarnes.

Høye boligpriser kan bidra til å dempe husholdningenes konsum, siden de gradvis får høyere boliggjeld. I tillegg mener NHO at bankenes iver etter å låne ut penger til boligkjøp gjør det vanskeligere for bedriftene å få lån.

– Boligprisutviklingen er en vekstbrems og hemsko for norsk økonomi som må tas på alvor, sier Aarnes.

Statistikk som nylig ble lagt fram av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge, viste at boligprisene har steget 8,7 prosent de siste tolv månedene.

Få tegn til omstilling

NHO mener myndighetene må ta grep for å dempe prisveksten, og Aarnes etterlyser både endrede skatteregler og tiltak i lånemarkedet.

I et intervju med Dagens Næringsliv sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund at investeringer i bolig bør skattlegges like hardt som investeringer i aksjer og bedrifter.

– Vi må begynne å bruke pengene på å investere i bedrifter og arbeidsplasser og ikke i hus og hytter, sier Skogen Lund.

I petroleumsnæringen venter NHO at investeringene vil synke 15 prosent i år og ytterligere 10 prosent i 2016. Men organisasjonen ser få tegn til at næringslivet har begynt omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi.

– For å få til omstillingene mange snakker om, må vi løfte investeringene i fastlandsøkonomien, sier Aarnes.

Både han og Skogen Lund uttrykker sterk bekymring for næringslivet på fastlandet, som de mener preges av et «forvitringsscenario». (©NTB)

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *