Conpot

Veksten fortsetter i bygg- og anlegg

- Bygg- og anleggsmarkedet har vært svært godt det siste året, og pilene peker fortsatt oppover. I 2015 og 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3 % i det skandinavia, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Lavere aktivitet i oljesektoren påvirker norsk økonomi negativt, men lave renter og generelt godt arbeidsmarked bidrar positivt.

– For det norske bygg- og anleggsmarkedet forventer vi for årene 2015 og 2016 en årlig vekst på 2 %. Aktiviteten innen anleggsvirksomheten er høy og vil være «motoren» de neste to årene grunnet den sterke offentlige satsingen på samferdsel. For boliginvesteringen venter vi en årlig vekst på 1 %, selv om prisene vil øke med henholdsvis 5 % i 2015 og 3 % i 2016. Sterkest blir prisveksten i storbyregionene og svakest i Stavangerområdet, forteller Albriktsen.

God fart og størst vekst i Sverige

– Bedring i svensk eksportsektor bidrar til en årlig vekst i BNP på 2,5 – 3 % i 2015 og 2016. Det sterke boligmarkedet i Stockholm fortsetter, og Malmø og Gøteborg kommer etter. Samtidig tror vi på en større vekst for private yrkesbygg i perioden og en noe svakere vekst i anleggsmarkedet. Samlet sett venter vi en vekst på om lag 5 % i 2015 og 4 % i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor, forklarer Albriktsen.

Fortsatt krevende, men vekst i Danmark

– Vi registrerer fortsatt positive signaler i Københavnregionen som sprer seg til større byer som Århus og Aalborg. Det betyr noe sterkere investeringstakt i nærings­livet og en gradvis økt etterspørsel etter nye boliger. Vi forventer vekst på 2 % i 2015 og 6 % i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet. Gitt dagens lave nivå er dette fortsatt å regne som en moderat markedssituasjon, avslutter Albriktsen.

Stikkord: