Conpot

Stillasdagene 2015 flyttes til Stavanger

Etter innspill fra medlemmer og konferansedeltakere har Stillasentreprenørenes forening (SEF) besluttet å flytte Stillasdagene fra Gardermoen til det nye storhotellet i Stavanger, Clarion Hotel Energy.

– Vi ønsker å komme i nærmere kontakt med oljemiljøet på Vestlandet, og ikke minst de nye gigantprosjektene som er i gang. Dette blir sentrale tema i konferanseprogrammet på Stillasdagene 2015 som arrangeres 9. – 10. september, sier leder av programkomiteen og styremedlem i SEF, Geir Gule. Han fremholder at SEF er godt fornøyd med den posisjonen Stillasdagene har fått i bransjen, både blant landbaserte aktører og offshorevirksomheten.

Flytting gir økt deltagelse

– Når vi flytter arrangementet fra Gardermoen til Stavanger skyldes det et ønske om å vitalisere og fornye oss. Våre konferansedeltakere kommer fra hele landet, slik at å reise kort eller litt lenger det må vi alle, sier Gule. Han er ikke bekymret for å miste deltakere ved å flytte arrangementet fra Gardermoen. – Vår ambisjon er å øke deltagelsen ytterligere. Alle de store entreprenørene er etablert i regionen, og offshorevirksomheten vet hva vi står for, både på bestiller-siden og de utførende ledd, sier Geir Gule.

Meget gode utstillingsfasiliteter

Stillasdagene har i løpet av få år bygget opp en imponerende leverandørutstilling. Nå lover Gule utstillerne enda bedre forhold i Stavanger.

– Vi disponerer en stor sal på 1200 m2 hvor vi får bedre integrering av selve konferansesalen og utstillingsområdet, sier Geir Gule avslutningsvis.

Stikkord: