Conpot

Boligprisene fortsetter å stige

Prisene på boliger fortsetter å stige, og i februar var oppgangen på 1,1 prosent. Eiendom Norge regner med at prisene vil vokse saktere i tiden framover.

Ny statistikk som ble lagt fram av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge onsdag, viste at den sesongjusterte veksten i boligprisene var på 0,5 prosent. Prisene er 8,7 prosent høyere enn på samme tid for ett år siden.

Fallende rentenivå antas å være en viktig årsak til den høye aktiviteten i boligmarkedet de siste månedene. Både Obos og Privatmegleren meldte tidligere denne uken at prisene på deres boliger har steget med rundt 20 prosent på ett år.

– Begynner å moderere seg

Utover i året ligger det imidlertid an til at prisveksten vil bli lavere, ifølge Eiendom Norge.

– Vi ser en tendens til at prisene begynner å moderere seg noe i forhold til slutten av fjoråret. Vi regner med at vi får en utflating i tolvmånedersveksten og et fall de neste månedene, sa direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da tallene ble lagt fram.

En av årsakene til at organisasjonen tror prisene vil vokse saktere, er problemene i oljenæringen og ringvirkningene de kan få i resten av økonomien.

– Grunn til bekymring

I alt 6.700 boliger ble omsatt i februar, et rekordhøyt antall i forhold til samme periode tidligere år.

– Nordmenn handler eiendom som aldri før, slår Dreyer fast, men legger til at det er spesielt i hovedstaden at eiendomsmarkedet er veldig varmt.

– Andre steder i landet er markedet mer balansert, sier han.

I Oslo tok det i gjennomsnitt 17 dager å selge en bolig, mens det andre steder i landet kan gå opp mot hundre dager før en eiendom selges.

Dreyer mener den sterke boligprisveksten gir grunn til bekymring. Han peker særlig på konsekvensene for førstegangskjøpere med høy gjeld dersom renten stiger og tilstanden til norsk økonomi blir dårligere. (©NTB)

Stikkord: