Conpot

Bjørn Bygg renoverer sykehusbygg i Tromsø

For 47,4 millioner kroner skal Peab – Bjørn Bygg renovere Åsgård bygg 7 ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Når bygget er ferdig oppgradert vil det bli tatt i bruk av sykehusets akuttpost, døgnenheten og akutt-teamet. Disse avdelingene befinner seg i dag i ulike bygg på sykehusområdet.

− Vi er glade for å få tillit til å utføre denne jobben for Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi ser på oppdraget som meningsfylt, og gleder oss til den dagen pasienter og ansatte kan ta i bruk det «nye» sykehusbygget, sier distriktssjef Gro Skaar Knutsen i Peab – Bjørn Bygg.

Innvendig skal byggets tre bruksetasjer totalrenoveres. Nye brann- og lydklassifiserte ikke-bærende vegger skal oppføres i alle etasjer, og alle vinduer i bygget skal skiftes ut. Oppdragsgiver har stilt store krav til både lydisolering, holdbarhet på innredning og glasskvalitet i vinduer.

− All eksisterende innredning med tilhørende tekniske installasjoner skal rives og erstattes med nytt, forteller anleggsleder Magnus Mevåg i Peab – Bjørn Bygg.

Mot nord oppføres et nytt trapperom, som skal fungere som ny rømningsvei fra alle de tre bruksetasjene i bygget. Trapperommet oppføres i betong med utvendig isolering og pusset overflate, slik at trapperommet harmonerer med resten av bygg 7. Selve trappeløpene utføres i betong.

Oppdraget er en generalentreprise med kontraktssum 47,4 MNOK eks. mva. Byggherre er Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Byggestart er i mars og ferdigstillelse er i mai 2016.

Stikkord: