Conpot

Tilgangen på boligprosjekter øker

I bygge- og anleggsnæringen økte tilgangen på nye ordrer med fire prosent i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med samme kvartal i 2013. Denne økningen skyldes blant annet tilgang av boligprosjekter, i følge ssb.no.

Tilgangen på nye ordrer for boligbygg økte med hele femten prosent fra fjerde kvartal 2013 til samme kvartal i 2014, målt i løpende kroner.

Totalt sett hadde likevel Byggenæringen en liten reduksjon i ordretilgangen i denne perioden ettersom tilgangen av nye ordrer for næringsbygg sank med ti prosent.

Innen Anleggsnæringen har man hatt en økning i ordretilgangene på tolv prosent siden fjerde kvartal 2013, målt i løpende kroner.

Reserve

Ordrereserven for hele bygge- og anleggsnæringen var tilnærmet uendret fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2014. Reserven for byggeprosjekter gikk opp med to prosent, mens reserven av anleggsprosjekter gikk ned med to prosent. Sammenlignet med tredje kvartal 2014 sank ordrereserven for bygge- og anleggsnæringen med 3 prosent.

Stikkord: