Conpot

Bjørnsletta nominert til årets bygg

I kategorien Årets bygg er Bjørnsletta skole nominert i konkurranse med fire andre bygg som alle var ferdigstilt i 2014.

18. mars arrangeres Byggedagene 2015 i regi av Byggeindustrien, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Landsforening (BNL). I kategorien Årets bygg er Bjørnsletta skole nominert i konkurranse med fire andre bygg som alle var ferdigstilt i 2014. Undervisningsbygg har vært byggherre for prosjektet, og Veidekke Entreprenør AS har hatt totalentreprisen.

– Målet med Bjørnsletta skole har hele veien vært å reise et robust og funksjonelt skolebygg av høy miljømessig kvalitet, og det er selvsagt moro å bli nominert til en pris – det betyr at vi har gjort noe riktig. Samtidig er det viktig å påpeke at det viktigste med enhver skole er at elever og lærere og er fornøyd, og at den fungerer optimalt til sitt bruk, forteller Karl-Jon Sørli, prosjektleder i Undervisningsbygg.

Skolen er tegnet av L2 Arkitekter AS, og er et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Totalarealet er på nærmere 10 000 kvadratmeter, inkludert en flerbrukshall. Både materialer og tekniske løsninger er valgt for å sikre reduksjon av klimagassutslipp/ energibesparelse, pris, robusthet og estetikk.

Bjørnsletta ble ferdigstilt sommeren 2014, og ble offisielt åpnet av blant andre klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) på første skoledag, 18. august. Selve byggeperioden for skolen varte i to år.

bjørnsletta 3 bjørnsletta 4 bjørnsletta 2

Stikkord: