Conpot

Solvik-Olsen får rapport om transportframtiden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lovte både økt kapasitet og bedre vedlikehold da han onsdag mottok en rapport om framtidige utfordringer for Norges transportsystem.

Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, som ledd i arbeidet med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan.

– Vi må både investere i økt kapasitet og bedre vedlikehold dersom vi skal løse framtidens infrastrukturutfordringer. I tillegg må vi bruke infrastrukturen smartere gjennom økt bruk av teknologi, sier Solvik-Olsen.

Han sier at regjeringens hovedprioritet er å gjøre hverdagsreisen enklere og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

Solvik-Olsen sier at regjeringen har styrket vedlikeholdet og at 2015 blir det første året på flere tiår uten vekst i vedlikeholdsetterslepet på veiene.

– Denne satsingen skal følges opp og forsterkes for alle transportgreiner. Økt vedlikehold av vei, bane, lufthavner og kystens infrastruktur er viktig for folk og næringsliv i hele landet, sier han.

Også bedre bruk av teknologi står høyt på regjeringens prioriteringsliste. Solvik-Olsen sier at bedre og raskere teknologi kan bidra til at folk velger bedre reisemønster og transportformer og styrke arbeidet med trafikksikkerhet. (©NTB)

Stikkord: