Conpot

Feil hos 24 av 25 bedrifter i byggebransjen

Miljødirektoratet fant brudd på miljøregelverket hos 24 av 25 bedrifter innen byggebransjen. – Dette er ulovlig, og det kan føre til skader på mennesker og miljø, sier tilsynsdirektøren.

Bakgrunnen for at Miljødirektoratet kontrollerte bedriftene var at produktregisteret for et par år siden fant en økning i farlige stoffer i produkter innen byggebransjen.

Miljødirektoratet hadde spesiell oppmerksomhet mot lim, fugemasse, sparkel, isolasjonsplater, vinylbelegg og fliser i denne aksjonen. Flere av disse kan inneholde miljøgifter, som bromerte flammehemmere, ftalater, bly, kadmium og bisfenol A. Disse er skadelige for både mennesker og miljø.

18 av 25 virksomheter hadde ikke gode nok rutiner for internkontroll.

– Alle som importerer denne typen produkter må kjenne til regelverket og ha rutiner for å sjekke at reglene blir fulgt. Det er ulovlig ikke å ha kunnskap om de produktene man importerer og selger, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Bedriftene er pålagt å dokumentere at de har rutiner som viser hvordan de sjekker om produktene de importerer, er i tråd med regelverket.

– Over halvparten av de kontrollerte importørene hadde mangler og feil i etiketten for farlige kjemikalier. Dette er alvorlig, fordi det kan føre til at produktene blir brukt feil, noe som igjen kan føre til skader på mennesker og miljø, sier Bjørnstad. (©NTB)

Stikkord: