Conpot

Buer Entreprenør og Våle Bygg fusjonerer

Buer Entreprenør og Våle Bygg fusjonerer til det som blir en av regionens største entreprenører, Backe VestfoldTelemark. Det nye selskapet får omkring 100 ansatte, og en samlet omsetning på over 500 MNOK.

– Begge selskapene er i dag eid i sin helhet av BackeGruppen, og vi har over lengre tid sett på muligheten for å fusjonere selskapene. De to selskapene har hatt delvis overlappende markedsområder, og samarbeider allerede på flere eksisterende oppdrag. Vi er derfor trygge på at at en fusjon er et viktig steg for BackeGruppen og selskapene i Vestfold/Telemark, forteller Sven Christian Ulvatne, administrerende direktør for entreprenørselskapene i BackeGruppen.

Backe VestfoldTelemark får omkring 100 ansatte og en samlet omsetning på over 500 MNOK. Selskapet vil bli ledet av Truls Moen som i dag er daglig leder i Buer Entreprenør. Driftssjef blir Roar Haraldsen, som har ledet Våle Bygg i lengre tid.

Klare for regionens største prosjekter

Begge selskapene har flere tiår med fartstid i bransjen, men har de siste årene slitt med å ta ut potensialet i sine markeder. Sammenslåingen skal sikre at Backe VestfoldTelemark kan ta på seg de mest spennende prosjektene i regionen.

– Størrelsen på det nye selskapet tillater en helt annen prosjektportefølje. Vi har sett at oppdragenes størrelse og kompleksitet øker, og at kundene stiller stadig høyere krav til kapasitet og kompetanse. Fusjonen vil gi oss muligheter til å ta på oss større byggeoppdrag enn vi kunne tidligere. Vi har tro på at dette vil komme både kunder og ansatte til gode, forteller Truls Moen, kommende daglig leder i Backe VestfoldTelemark.
Mulighetene for besparelser og kompetansedeling trekker også Moen frem som en viktig årsak til fusjonen.

– Det nye selskapet kan nå ha én administrasjon i stedet for to. Større innkjøp gir i tillegg direkte besparelser som også kommer kundene til gode. Eksempelvis er Våle Bygg sterke på egenproduksjon og drift, mens Buer Entreprenør er de beste i konsernet på HMS, forteller Moen. – Vi har store planer om å lære av, og utvikle, hverandre.

Hovedkontor i Sandefjord

Det fusjonerte selskapet Backe VestfoldTelemark vil lokaliseres i nærheten av Sandefjord, og det primære markedsområdet for selskapet blir fra Skien til Tønsberg.

– Oppdragene vil med andre ord befinne seg i de samme områdene som før, til tross for at hovedkontorene flyttes. Det nye selskapsnavnet gir en god indikator på vårt virkeområde, samtidig som det gir klare assosiasjoner til BackeGruppen, fortsetter Moen.

Som de fusjonerte selskapene vil Backe VestfoldTelemark utføre byggprosjekter innenfor bolig, næring og offentlige bygg. Totalentrepriser og samspillskontrakter vil være det nye selskapets primære satsingsområde. Egne håndverkere vil også benyttes i betong- og tømmerarbeider, et annet satsningsområde for selskapet.

Fusjonen og samlokalisering er planlagt iverksatt fra og med den 7. april 2015.

Stikkord: