Conpot

Skanska bygger E39 Hove-Sandved

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om byggingen av prosjektet E39 Hove – Sandved i Rogaland. Kontrakten har en verdi på 330 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for første kvartal.

Prosjektet er omfattende og inkluderer ombygging av 1550 meter av E39 til fire felt motorveg. Som en del av denne strekningen inngår den 352 meter lange Kvelluren bru. I tillegg skal 1300 meter av fylkesveg 325 bygges om; det skal bygges to nye bruer på motorvegen; to større kryss skal bygges om og det skal bygges støyskjermer.

Byggestart er april 2015 og prosjektet vil være ferdigstilt innen juli 2017. Prosjektet gjennomføres i et 50/50 arbeidsfellesskap mellom Skanskas region Industri, Bro og Marine og datterselskapet Vassbakk & Stol.

– Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt inn i vår kjernevirksomhet. Vi får både benyttet vår spesialkompetanse på masseforflytting og betongarbeider. Det er krevende prosjekt med meget høy trafikk tett innpå våre arbeider, men jeg er trygg på at vi gjennom et godt samarbeid med Statens Vegvesen skal få dette til slik at hverdagen blir enklere for trafikantene, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Stikkord: