Conpot

Må ta signalene på alvor

Svein Furøy, leder i YTF, advarer mot å ikke ta faresignalene i rapporten om arbeidsforholdene i gods og turbilbransjen på alvor.

– Situasjonen er uholdbar og krever samordnede tiltak fra flere, sa Svein Furøy, leder i YTF, under transportkonferansen.

Konferansen presenterte resultatet fra rapporten om arbeidsforholdene i gods og turbilbransjen. Et av funnene er at det er store lønnsforskjeller mellom øst-europeiske sjåfører og norske. Rapporten viser eksempelvis at en polsk sjåfør som får utbetalt lønnen sin i Polen får i gjennomsnitt 10.300 kroner, mens de norske får betalt 30400 kroner i Norge.

–  Situasjonen i markedet er den at man rekrutterer i større grad utenlandske sjåfører og da særlig fra Øst-Europa. Mange velger å forklare dette med at det er vanskelig å rekruttere i Norge, men ser man på denne lønnsforskjellen så skal man være ganske naiv for å ikke se at dette handler om kostnadskutt, forklarer han og legger til at Virke og NHO Logistikk og Transport nedtoner alvoret i situasjonen i sine uttalelser.

– Faktumet er at alle undersøkelser vi har gjort viser at det er et problem med sosial dumping i både gods og turbilsektoren, noe som støttes av rapporten fra FAFO og Transportøkonomisk institutt. Dette er det ikke bare vi som ser, også Norges Lastebileier-Forbund har gått ut og støttet allmenngjøringskravet, for å stoppe den negative utviklingen med grov utnyttelse av sjåfører, sier Furøy.

Rapporten viser også at i godstransportsektoren er det flere som går ned i pris for å vinne oppdrag. Dette koblet opp mot dårlig lønnsvekst mener Furøy er varseltegn som må tas på ytterste alvor.

– Den trenden som beskrives i rapporten og som vi ser, må vi gjøre noe med før det blir for sent. Trenden vil bare øke praksisen med sosial dumping, og det kan vi ikke tillate, forklarer Furøy.

Stikkord: