Conpot

Utlendinger må betale moms

Finanskomiteen krever moms av utenlandske transportører. Endelig noen som tar ansvar, sier Svein Furøy, leder i YTF.

– Det er bra at en enstemmig finanskomité i Stortinget nå krever at utenlandske transportører på oppdrag i Norge skal betale moms på lik linje med norske transportører. Det var på tide, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Finanskomiteen ber om at det treffes egnede tiltak for å sikre at norske skatteregler følges når utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge og at skattekontrollen intensiveres. Grunnlaget er at utenlandske transportører unndrar moms for milliarder av kroner hvert eneste år

Konkurransefordeler

– I dag aksepterer myndighetene at utenlandske transportører kan slippe moms og dermed skaffe seg en betydelig konkurransefordel. Det er bra at finanskomiteen nå prøver å sette en stopper for denne praksisen, forklarer Furøy.

Det er stortingsrepresentantene Sverre Myrli (A), Kjell-Idar Juvik (A), Per Olaf Lundteigen (Sp)og Janne Sjelmo Nordås (Sp) som har reist saken i Stortinget i form av et representantforslag som så er behandlet av Finanskomiteen.

– Når Yrkestrafikkforbundet har engasjert seg i dette spørsmålet er det fordi vi ser at momsunndragelsene kommer på toppen av grov underbetaling og utnytting av utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge og dermed undergraver arbeidsvilkårene og arbeidsplassene til våre medlemmer, sier Furøy videre.

Yrkestrafikkforbundet mener derfor at alle som skal drive transportvirksomhet i Norge, må være innmeldt i momsregisteret og at alle oppdrag som utenlandske transportører utfører i Norge (kabotasje), skal meldes til et eget register. Oppdrag som ikke er meldt inn, må anses som ulovlige. På denne måten vil også kontrollmyndighetene kunne føre kontroll med virksomheten.

– Vi ser at Tyskland har opprettet en slik ordning, sier Furøy.

Stikkord: