Forsøket ble gjort av det østerrikske lastebilmagasinet “Traktuell”. Bilen de kjørte var en R490 (CR 19 Topline, DC13 125, GRS905R, med Scania Retarder 3500 og 2.59 bakakselutveksling).

Testen ble gjennomført på deres lokale 497 kilometer lange bane som består av alt fra bratte bakker til mer tradisjonelle motorveistrekninger. Det ble satt ny rekord med et gjennomsnittlig forbruk på 25,35 liter / 100 km, med en gjennomsnittlig hastighet på 81,95 km / t.

Bladet påpeker at de selv har vurdert 25 liter per 100 km til uoppnåelig. R490 viser derimot at det er innenfor rekkevidde. “Oppsiktsvekkende» ble deres konklusjon!

Leave a comment