Conpot

925 000 medlemmer

I fjor fikk boligbyggelagene i Norge nærmere 50 000 nye medlemmer. Den totale medlemsmassen er nå på om lag 925 000. 2014 er tredje året på rad med sterk medlemsvekst.

45 av totalt 47 boligbyggelag har økt antallet medlemmer i året som gikk.

– Dette er fantastiske tall og veldig motiverende for oss. Fortsetter medlemsveksten slik den har gjort den siste tiden kan vi snart nå en million medlemmer, sier Thor Eek, adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Høye boligpriser 

Vedvarende høye boligpriser er en sannsynlig forklaring på at så mange ser verdien av et medlemskap. Boligbyggelagene finnes over hele Norge. De er spesielt godt representert i byer og bynære områder som jevnt over opplever et kraftig press i boligmarkedet.

– Vår største medlemsfordel er forkjøpsretten. For unge eller andre førstegangsetablerere kan et medlemskap gjøre det enklere å få kjøpt sin første bolig. Med tanke på medlemsveksten ser det ut til at veldig mange har fått med seg dette, avslutter Thor Eek administrerende direktør i (NBBL).

NBBLs 47 boligbyggelag har bygget og forvaltet boliger i mer enn 80 år. Boligbyggelagene forvalter om lag 450 000 boliger i over 10 000 borettslag og sameier.

Stikkord: