Conpot

Rekordresultater for AF Gruppen

AF Gruppen leverte i 2014 det beste årsresultatet og den laveste skadefrekvensen i selskapets historie. Driftsresultatet i 4. kvartal var MNOK 241 (202) tilsvarende en driftsmargin på 8,8 % (8,0%).

– Vi er stolte av at våre medarbeidere nok en gang har satt nye rekorder anført av våre «lokomotiver» Bygg og Anlegg. Den landbaserte virksomheten har god vekst og leverer sterke resultater. Lønnsom vekst er en kjerneverdi i AF Gruppen og de siste kvartalene har vi intensivert jakten på vekstmuligheter. Både ved organisk vekst og i søket etter oppkjøpskandidater vektlegges sammenfallende verdigrunnlag og prestasjonskultur. Resultatene fra 2014 er med dette historie og vi vil fortsette å fokusere på gjennomføring av prosjekter med god organisering og sikker drift, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Tallene

Omsetningen i 2014 var MNOK 9 935 (10 127). Driftsresultat for året var MNOK 635 (568), tilsvarende en driftsmargin på 6,4% (5,6%).

Foreløpig resultat før skatt for 2014 var MNOK 625 (580), tilsvarende en resultatmargin på 6,3 % (5,7 %). AF Gruppens samlede ordrereserve var MNOK 9 429 (10 976).

Kontantstrøm fra driften ble MNOK – 18 (529) i kvartal og MNOK 86 (1 015) i 2014.

Stikkord: