Conpot
  • vintervei vei snø

Solvik-Olsen vil skjerpe kravene til utenlandske sjåfører på vinterføre

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil stille høyere og felles krav til yrkessjåførers kompetanse for kjøring på vinterføre. Han tar opp temaet med representanter fra åtte EU-land.

– Jeg ønsker å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer spesielt tungtrafikken representerer på vinterføre. Her har vi i Norge satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, men jeg mener at dette er emner som også bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier statsråden.

Kompetansekrav

Før jul sendte han et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre.

Samtidig har han skrevet til transportministre i flere land og foreslått at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Representanter fra disse landene samles torsdag på et seminar i den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Tilpasse kjøringen

– Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.

Han viser til at regjeringen har satt i verk flere tiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveier. Blant annet er antall kontroller av tunge kjøretøy økt, kravene til vinterdekk er skjerpet og det gjennomføres mer informasjonsarbeid overfor utenlandske sjåfører. (©NTB) (©NTB)

Stikkord: