Conpot

Forbedret resultat for Peab

Peabs utvikling gjennom 2014 har vært i henhold til selskapets forventninger. I en pressemelding kommer det frem at dette gjenspeiles tydelig i en mer stabil og effektiv virksomhet, bedre lønnsomhet og styrket finansiell stilling.

− Gjennom Handlingsprogrammet har vi tatt viktige skritt mot økt konkurransekraft, et sunnere lønnsomhetsnivå og en styrket finansiell stilling. Peab har fortsatt mange muligheter til å forbedre virksomheten, men det vil skje i en bransje i endring, med flere aktører og dermed en mer kompleks forretningsmodell. Med dyktige medarbeidere går vi nå løs på oppgaven med å skape et enda bedre selskap, sier Jesper Göransson, VD og konsernsjef i Peab.

Fakta

  • Operativ nettoomsetning: 43 820 MSEK (42 765)
  • Operativt driftsresultat: 1 783 MSEK (593). Driftsmarginen er forbedret: 4,1 prosent (1,4). Forrige års driftsresultat ble belastet med engangskostnader på 920 MSEK
  • Nedskrivning av rentebærende fordringer vedrørende Northland er belastet finansnettoen med 261 MSEK, og driftsresultatet er belastet med 33 MSEK i avviklingskostnader
  • Resultat per aksje: 3,48 SEK (1,01)
  • Ordreinngang i løpet av året: 31 690 MSEK (34 292)
  • Ordrereserve: 24 922 MSEK (28 164)
  • Positiv kontantstrøm før finansiering: 2 803 MSEK (624)
  • Nettogjelden er redusert til 3 886 MSEK (5 948)
  • Soliditet: 28,2 prosent (24,0)
  • Styret foreslår en utdeling på 2,25 SEK (1,80) per aksje

Stikkord: