Conpot

Norske transportselskaper taper markedsandeler

I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i sammenlignet med 2013. Norske lastebiler mister markedsandeler til utenlandske transportselskaper, i følge tall fra ssb.no

De norskregistrerte lastebilenes andel av transporten gikk ned med 1,9 prosentpoeng til 35,6 prosent.

Norske og utenlandske lastebiler fraktet 15 millioner tonn gods inn og ut av Norge, 354 tusen tonn mer enn året før. Av dette ble 13,1 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei. Resten av godset ble transportert på ferje, enten med bil eller tilhenger.

Taper både på eksport og import

De norskregistrerte lastebilene fraktet 56,8 prosent av godset ut av landet i 2014. Markedsandelen gikk ned med 2,2 prosentpoeng sammenliknet med 2013. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 21,9 prosent, sammenliknet mot 24,4 prosent i 2013.

Mer fra baltiske og polske lastebiler

De baltiske landene og Polen økte sine markedsandeler ved transport til og fra Norge i 2014 med henholdsvis 0,8 og 0,6 prosentpoeng fra 2013. Baltiskregistrerte godsbiler fraktet 7,3 prosent av godsmengden inn og ut av landet, polskregistrerte 7,2 prosent. De finske lastebilenes andel gikk ned med 0,2 prosentpoeng til 3,9 prosent fra 2013 til 2014.

Reduksjon også i 4. kvartal

I 4. kvartal 2014 sto norske lastebiler for 34,0 prosent av godstransporten over grensen. Dette er 3,1 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før. Transportmengden med norske biler gikk ned med 6,2 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2013.

Totalt fraktet norske lastebiler 1,1 millioner tonn i 4. kvartal 2014, fordelt på 0,7 millioner i eksport og 0,4 millioner tonn i import. For norske og utenlandske lastebiler i alt økte eksportert transportmengde med 4,8 prosent og importert mengde med 1,4 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013.

Stikkord: