Conpot

Undersøker over 500 bruer

Statens vegvesen skal undersøke 523 bruer som står i områder med kvikkleire. Det er kollapsen av Skjeggestadbrua på E18 ved Holmestrand som fører til storkontrollen.

Av de 523 bruene som skal sjekkes, står 132 på europaveier, skriver VG.

– Dette betyr ikke at det er utrygt å kjøre på disse bruene. Vi anser norske bruer for å være generelt trygge. Det som skjedde med Skjeggestad bru på E18 mandag, ser vi på som en ekstraordinær hendelse, sier Jane Bordal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Brua knakk sammen da leirgrunnen raste ut under en av brupilarene. Målet er å forhindre at det kan skje med andre bruer, opplyser Vegvesenet.

Det var tidligere i uka snakk om å sjekke 80 bruer.

«Dette utvalget var basert på tilsvarende konstruksjoner som Skjeggestad bru (kassebru med konstant høyde), bygd i samme tidsperiode. Vegvesenet har nå vurdert at gjennomgangen bør utvides til å gjelde alle bruer som er bygget i nærheten av områder med kvikkleire», heter det i pressemeldingen.

– Denne gjennomgangen gjør vi for å skaffe oss oversikt over de potensielle bruene og slik at vi kan iverksette tiltak hvis det skulle vise seg å være nødvendig, sier Jane Bordal.

I forbindelse med undersøkelsene skal Vegvesenet vurdere det bør innføres restriksjoner eller merking av eventuelle sikkerhetssoner under disse bruene. (©NTB)

Stikkord: