Conpot

Maskinføreren: Få stengt E18

«Det er grunnbrudd. Få stengt E18», tekstet maskinføreren til sjefen i entreprenørfirmaet da kvikkleireraset gikk ved Skjeggestad bru.

Ingen hadde søkt tillatelse til å bruke bulldoseren som ble tatt av raset, skriver Tønsbergs Blad. Grunneier Bjørn Hunstad visste ikke at det var nødvendig.

– I desember begynte de med å jevne ut en skrå helling for at en løypemaskin som lager skiløyper i området, skulle kunne kjøre der. Det er også et utslagssted for et golfhull. Vi skulle fylle opp inntil to meter. Derfor var bulldoseren der for å rette ut massen firmaet hadde kjørt opp tidligere, sier Hunstad til VG.

Det interkommunale landbrukskontoret og Holmestrand kommune bekrefter overfor VG at tillatelse skulle vært søkt.

– Dette er et område med rasfare både på overside og nedside. Det ligger mellom kvikkleireområder, og ved en søknad ville alle varsellamper vært på, sier landbrukssjef Rune Nordeide i Re, Hof og Holmestrand kommuner.

Må kanskje rive brua

Statens vegvesen vet ikke når Skjeggestad bru eventuelt kan åpne igjen.

– Vi snakker i alle fall om uker og måneder, sier Statens vegvesens avdelingsdirektør Ingunn Foss på spørsmål fra NTB om hvor lang tid det kan ta før veien kan tas i bruk.

Det kan også bli aktuelt å rive brua. Hvorfor brupilaren flyttet seg, er ikke klarlagt. En borerigg skulle brukes til å undersøke grunnen under brua tirsdag. Ingenting tyder på at noe var galt med brua eller brukonstruksjonen, ifølge Statens vegvesen.

Det er ikke uvanlig at leirskred utløses av planering og anleggsaktivitet, påpeker Anders Solheim, leder for naturfare ved Norges Geotekniske Institutt overfor Nettavisen. Faktisk gjelder det halvparten av alle de store leirskredene de siste 60-70 årene.

– Kvikkleire er stabil dersom den ikke blir forstyrret eller belastet. Blir den det, så blir leiren til en suppe, sier han.

Må gjennom Holmestrand

Etter sammenbruddet ble E18 stengt. Hver dag passerer 10.000 kjøretøy over Skjeggestadbrua. Disse må nå kjøre omkjøringsveier – blant annet gjennom Holmestrand sentrum.

– Det blir altfor mye støy og skitt, sier Holmestrand-innbygger Unni Sten til NTB. Hun frykter trafikken vil gi psykiske problemer.

Sten er ute og lufter de to hundene sine i Langgaten, der biler og tungtrafikk strømmer forbi.

– Vi makter ikke denne trafikken. Nå kan det bli slik i kanskje to år på grunn av brua. Det er jo ikke fort gjort å reparere den, sier hun.

Skolebuss og mer politi

Omkjøringsveien gjennom Holmestrand gikk i mange år under tilnavnet «dødsveien» fordi den var så ulykkesbelastet. Trygg Trafikk ber bilistene huske på myke trafikanter. Også tungtrafikken vil måtte kjøre gjennom sentrumsområdet.

– De kan jo kjøre der, men det er så lite egnet som det går an å bli. Det er ikke noe godt alternativ, sier distriktsleder i Vestfold, Mette Magnussen.

Hun håper på lokale tiltak for å sikre myke trafikanter – spesielt barn. Én mulighet er å sette inn skolebusser slik at barna slipper å gå på utsatte strekninger. Et annet tiltak er å få større politinærvær og hyppigere trafikkontroller i området.

Tre vogntog og et antall personbiler ble stående igjen på brua. De kan ikke hentes før Vegdirektoratet melder at det er trygt å ferdes ute på brua. Rundt 45 personer ble evakuert etter at brua brøt sammen. (©NTB)

Stikkord: