Med hovedkvarter i Polen og full kontroll på arbeidsavtaler, sikrer de at lover, regler og NCCs etiske retningslinjer overholdes.
– Vi tar et aktivt grep for å få full transparens og kontroll over innleie i våre nordiske land. Dette øker vår konkurransekraft, samtidig som vi sikrer at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Tjomsland presiserer at NCC Construction Norway har velfungerende rammeavtaler med tre bemanningsbyråer i Norge.

Erstatter

NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden. Totalt utgjør innleid personell mellom 5 og 10 prosent av det totale antallet fagarbeidere i NCC.

– Det er 9 500 høyt kvalifiserte, fast ansatte, fagarbeidere i de nordiske landene. Disse ansatte danner grunnlaget for NCCs virksomhet. I forbindelse med produksjonstopper, og for å sikre tilgang til spesialkompetanse, er det behov for å hente inn ekstra ressurser. NCC Montage vil sikre at vi har en trygg prosess for å løse disse behovene, sier Tjomsland.

Sikrer faste stillinger

Et eget bemanningsselskap vil være mer kostnadseffektivt, innkjøpsprosessene vil bli enklere og risikoene i et prosjekt reduseres. På sikt bidrar økt konkurransekraft til å sikre faste stillinger i NCC.
NCC har lang erfaring med å engasjere faglærte arbeidere fra Polen og å drive virksomhet der. Det er en fordel at landet har et høyt antall profesjonelle fagarbeidere, samt nærhet til Norden.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *