Conpot

Firma drev planering under E18-brua

Et firma har jobbet med planering under Skjeggestadbrua på E18 som kollapset mandag, men de tror ikke at arbeidet kan ha ført til at pilarene som holder brua oppe, ga etter.

En bulldoser som jobbet under brua, ble tatt av skredet like ved brufundamentene mandag ettermiddag, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi har planert deler av terrenget på toppen av jordet på oppdrag fra grunneieren med en bulldoser som er eid av Maskinpartner, sier daglig leder Christoffer Bruserud i firmaet Oskar og Tormod Wike AS til avisen.

Naboer har observert stor trafikk med dumpere til og fra rasstedet under Skjeggestadbrua de siste månedene, men Bruserud tror ikke at dette er årsaken til jordraset som førte til at brupilaren ga etter.

– Jeg tror det er for langt unna til at det kan ha forårsaket raset, men det blir opp til Statens vegvesen å vurdere og konkludere rundt årsaksforholdene, sier Bruserud.

Ukjent arbeid

Verken Vegvesenet eller Holmestrand kommune hadde mandag kjennskap til bulldoseren som sto fast etter å ha arbeidet under Skjeggestadbrua.

– Vi har også observert at det er en bulldoser som ligger der, men vi vet foreløpig ikke hvem det er sin. Vi kjenner heller ikke til de arbeidene, sa avdelingsdirektør i Ingunn Foss i Statens vegvesen Vestfold til VG mandag kveld.

– En del av det vi holder på med nå er å finne ut hvorfor grunnbruddet skjedde. Bulldoseren er en av flere parametere i dette puslespillet, sier Foss.

Morten Rygh i Holmestrand kommunes vann- og avløpsseksjon sier til Tønsbergs Blad at det ligger en større vannledning på stedet der bulldoseren så sent som mandag var i sving.

– Dermed skulle vi hatt informasjon dersom noen har satt i gang arbeider i nærheten, og det har vi ikke fått, sier Rygh.

Kvikkleiresoner

Ifølge avisen er jordraset på sørvestsiden av brua rundt hundre meter bredt. Bulldoseren som arbeidet der mandag, ble trolig dratt med av jordmassene og havnet på siden i en bekk.

Ifølge Teknisk Ukeblad er Statens vegvesen kjent med at det er store såkalte kvikkleiresoner nord og sør for brua

– Vi er klar over at det er dårlige grunnforhold i området. Men det er for tidlig å si om dette er et kvikkleireskred, sier avdelingsleder Ingunn Foss til avisen. (©NTB)

Stikkord: