Conpot

Anleggskontrakt på Ringedalen kraftverk

AF Gruppen (AFG) har inngått kontrakt med Statkraft for bygg- og anleggstekniske arbeider for Ringedalen kraftverk.

ringedalen-kraftverk-275_275x182Entreprisen gjelder betongdam og inntak, ca. 2 km fjelltunnel og kraftstasjon i fjell. Anlegget er lokalisert i Odda kommune i Hordaland.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 130 eks. mva. Etter en planleggingsperiode starter arbeidene våren 2015. Entreprisen skal ferdigstilles i løpet av 2017.

– AF har lang erfaring med kraftverksprosjekter, og denne entreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er derfor glade for å ha vunnet et nytt prosjekt for Statkraft, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: