Conpot

Opp 5,8 prosent

Som normalt sank boligprisene mellom 3. og 4. kvartal. På tross av dette økte de i gjennomsnitt med 5,8 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014, i følge ssb.no.

Sammenlignet med 4. kvartal 2013 har prisene på blokkleiligheter og eneboliger i 4. kvartal 2014 steget med henholdsvis 8,5 og 5,6 prosent. Småhus har økt med 3,7 prosent samme periode.

Eneboliger øker mest

For hele 2014 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 2,7 prosent høyere enn i 2013. Prisene på eneboliger og blokkleiligheter økte med henholdsvis 3,0 og 2,8 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 2,0 prosent.

Boligprisene i Nord-Norge økte mest, med 5,0 prosent fra 2013 til 2014. Stavanger var eneste region som hadde prisnedgang. Der sank prisene på boliger i gjennomsnitt med 1,9 prosent i denne perioden.

Til sammen 18 483 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2014.

Stikkord: