Conpot

Må gjelde transportsektoren

Flere lærlingplasser er konsekvensen av regjeringens nye forslag rundt anbud. YTF applauderer forslaget.

– Dette er et meget godt tiltak fra regjeringen som vi ønsker velkommen, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet.

Regjeringen sender nå ut på høring forslaget om at store offentlige anbud skal ha som krav at om bedriften skal vinne anbudet, må de ha lærlinger og at disse skal være tilknyttet prosjektet som er på anbudet. Hvilke bransjer dette skal gjelde for og hva som skal definere store anbud er enda ikke avklart.

– Transportbransjen må inkluderes i bransjene som møter dette kravet, slik at vi får flere elever ut i lære. I bussbransjen har man kommet et stykke på vei, mens i transportbransjen for øvrig har man en vei å gå, og dette kan føre til at disse nå må ta sin del av ansvaret for den nye generasjonen transportarbeidere.

Furøy peker også på at prøveordningen om å la 18 åringer få kjøre buss, en ordning som har gått helt uten ulykker eller problemer, vil føre til økt behov for lærlingplasser. I 2014 var de aktive lærlingsbedriftene Firda billag, Nobina, Cominor, Unibuss, Nettbuss, JVB, Tide, Boreal og Setesdal bilruter.

– De små aktørene uteblir i for stor grad og de må også motiveres til å ta imot lærlinger. En annen konsekvens av forslaget er at vi kan få flere elever som tar studiet, ved at de ser at de har gode muligheter for lærlingplass. Dette er nødvendig for vi har enda ikke på langt nær nok arbeidstagere til å fylle behovet, forklarer han.

Stikkord: