Conpot

Sterk avslutning på boligsalget for Veidekke

Veidekke solgte totalt 974 boliger i 2014. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2013. I Sverige har vi hatt det beste boligsalget siden 2008. I Norge har vi sett en klar bedring i salget etter sommeren.

Aktiviteten for Veidekkes virksomhet innen boligutvikling er ved inngangen til 2015 høy med 1 540 boliger i produksjon, hvorav Veidekkes andel er 1 225. Tilsvarende nivå på samme tidspunkt i fjor var var 1 912 (1 417) boliger. Samlet salgsgrad for boliger under oppføring er 79 % (74 %).

Det gode svenske boligmarkedet har preget boligsalget i 2014 for Veidekke. I alle våre satsingsområder i Stockholm, Gøteborg og Skåne har vi hatt godt salg og økende aktivitet. Dette vises også i en høy salgsgrad for boliger under produksjon på 90%. Det er planlagt flere salgsstarter av nye prosjekter utover våren, og vi forventer derfor fortsatt høy aktivitet i Sverige fremover.

I Norge har det vært store regionale forskjeller i boligsalget, men totalt sett har salget utviklet seg positivt gjennom året.

– Vi ser at Veidekkes totale eiendomsvirksomhet har hatt en positiv utvikling i 2014, og det er gledelig at salget i Sverige har fortsatt å øke gjennom året. I Norge vil det være et ekstra fokus på å få startet salg i flere prosjekter slik at aktiviteten kan øke også her, sier konsernsjef Arne Giske.

Samlet salgsverdi i kvartalet var 785 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 510 millioner kroner. I 2014 har Veidekkes prosjekter solgt leiligheter for 3,2 mrd kroner.

Stikkord: