Conpot

Åtte Statsbygg-kjøp på en uke

Eiendomsavdelingen i Statsbygg har jobbet på høygir i adventstiden. På en uke har Statsbygg kjøpt hele åtte nye eiendommer til en samlet verdi av nesten 100 millioner kroner – og solgt fem eiendommer for drøye 70 millioner kroner.

Kjøpene er både rene tomter og eiendommer med bygninger. Det dyreste er kjøpet av Gymnasbygget i Sogndal, men blant nyervervelsene er også nytt kanselli i Chile og en tilleggstomt til det nye nasjonalmuseet som bygges på Vestbanen i Oslo.

– Vi er glade for å få disse kjøpene på plass før jul. Det er viktig for Statsbygg og våre kunder, sier avdelingsdirektør Margrethe Fløystad i Statsbygg

Disse eiendommene er kjøpt

• Gymnasbygg i Sogndal, til Høgskolen i Sogn og Fjordane 36.0 millioner kroner 
• Tomt til Bergen fengsel 21,0 millioner kroner 
• Tomt til ny politistasjon i Arendal 14,5 millioner kroner 
• Vestbanen, tilleggstomt til nytt nasjonalmuseum 14,3 millioner kroner
• Kanselli i Santiago, Chile 10,0 millioner kroner
• Tjenesteleilighet til Ambassade i Harare, Zimbabwe 3,0 millioner kroner
• Ilseng fengsel, tilleggstomt 0,8 millioner kroner
• Tomt til Junkerdalen tollsted 0,3 millioner kroner

Det er også solgt fem eiendommer de siste ukene. Det er Bæivasgiedde fjellstue i Karasjok, Prost Ottesens vei 21 (del av Sandnes barnevernsenter), kollektivtrasé på Forus i Sola, kontorbygg i Santiago og tjenesteleilighet i Murmansk.

Stikkord: