Conpot

S-blokken er revet

Det tok bare en drøy uke fra Statsbygg begynte å klippe betongkonstruksjonene i S-blokken i Regjeringskvartalet til hele bygningen var i bakken. Betongen ble klippet/tygd med spesialutstyr montert i kran.

Det tok bare en drøy uke fra Statsbygg begynte å klippe betongkonstruksjonene i S-blokken i Regjeringskvartalet til hele bygningen var i bakken. Betongen ble klippet/tygd med spesialutstyr montert i kran.

– Entreprenøren har vært effektiv, jobbet med utvidet arbeidstid og hatt god framdrift siden de begynte på den veldig synlige delen av rivingen, sier prosjektsjef Anders Wethal i Statsbygg.

– Men vi er ikke ferdige. Vi skal kjøre bort massene og skal også foreta riving av de to etasjene under bakkeplan. I tillegg skal vi fjerne løsmasser til fjell og rive brua i Grubbegata. Vi regner med å ferdigstille arbeidene som forventet i månedsskiftet februar/mars, forteller Wethal.

Etter rivingen vil Statsbygg ta fatt på et større grunnarbeid og etablere konstruksjoner for ny infrastruktur for det nye kvartalet.

Selve rivingen av S-blokken startet i oktober med innvending sanering og miljøsanering. Lette bygningskonstruksjoner mot Møllergata 19 ble også fjernet. Arbeidet med å ta ned fasaden og betongkonstruksjonene startet 8. desember.

Stikkord: